ISO 9001:2015

İnstitutun strukturu

STRUKTUR

İnstitutun strukturuna laboratoriya daxildir.

ŞÖBƏLƏR
ŞÖBƏLƏR

İnstitutunun hazırkı strukturunda 4 şöbə aktiv fəaliyyət göstərməkdədir

TƏŞKİLATLAR
TƏŞKİLATLAR

Aqrar sektorun inkişafına ictimai dəstəyi nümayiş etdirmək, aqrar sahədəki problemləri təyin etmək

TABELİ QURUMLAR
TABELİ QURUMLAR

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun struktur tərkibində elmi-istehsalat xarakterli qurumlar

TƏRƏFDAŞLARIMIZ

BİZƏ YAZIN

Mən robot deyiləm*