BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLAR

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə xarici elmi-tədqiqat institutları və şirkətlər arasında bağlanmış elmi-texniki əməkdaşlıq müqavilələri əsasında həyata keçirilmiş və hazırda da davam edən müxtəlif layihələr çərçivəsində sözügedən qurumlarla institut arasında heyvandarlığın müxtəlif seqmentlərində elmi mübadilə, təcrübi əməkdaşlıq, fermerlərə dəstək sahələrində nəzərəçarpan işlər görülmüş və müsbət nəticələr əldə edilmişdir və indi də əldə edilməkdədir.
Qeyd edək ki, Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu bu gün də öz beynəlxalq əlaqələrini genişləndirməkdə və yeni əməkdaşlıqlara imza atmaqdadır. İnstitut son 5 ildə 30-a yaxın beynəlxalq qurum və şirkətlə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamışdır.


BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLAR