HÜQUQ, KADR VƏ KARGÜZARLIĞIN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili” şöbəsi əmək qanunvericiliyinə, əsasnamə və təlimatlara əsasən işçilərin işə qəbulu, işdən çıxarılması, bir iş yerindən başqasına keçirilməsi, vəzifəsinin böyüdülməsi, mükafatlandırılması, kadrların ixtisasının artırılması, məzuniyyətin verilməsi və s. işləri yerinə yetirir. Şöbənin əməkdaşları işçilərin şəxsi işlərini aparır, formalaşdırır, kadrlar üzrə can və perspektiv planları işləyib hazırlayır, kadrların seçilməsi və düzgün yerləşdirilməsi, fəhlələrin, rəhbər işçilərin və qulluqçuların ixtisasının artırılması, tələbə və şagirdlərə istehsalat təcrübəsinin öyrədilməsi işinin təşkilinə dair təkliflər hazırlayır, institutun kadrlara olan tələbatı haqqında lazımi yerlərə məlumat verir, kadr axının səbəblərini öyrənir, onun aradan qaldırılması üçün tədbirlər hazırlayır və rəhbərliyə təqdim edirlər.

“Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili” şöbəsi həmçinin, ixtisas və attestasiya komissiyalarına lazım olan materialları hazırlayır, attestasiya komissiyasının işində bilavasitə iştirak edir, işçilərə məzuniyyətlərin verilməsinin uçotunu aparır, məzuniyyətdən vaxtında, tərtib edilmiş qrafik üzrə istifadə edilməsinə nəzarət edir, şəxsi işlərin arxivini aparır, vaxtı keçmiş işlərin dövlət arxivinə verilməsini təşkil edir, kadrlar üzrə hesabatların tərtib və tələb olunan yerə vaxtında təqdim edilməsinə rəhbərlik edir, institutda verilmiş əmr və göstərişlərin layihələrinin yuxarı təşkilatın göstərişlərinə uyğun olub-olmadığını yoxlayır, icrası tələb olunan tapşırıqlar üzrə nəzarəti həyata keçirir. Onların yerinə yetirilməməsi səbəblərini araşdırır və lazımi tədbirlər görür, kadrlar üzrə müfəttişlərin işinə rəhbərlik edir, onların işini istiqamətləndirir.

Şöbənin əməkdaşlarının siyahısı:
1. Emilya Hadi qızı Rəfibəyli - Şöbə müdiri
2. Mübariz Mustafa oğlu Hacıyev - Hüquq məsələləri üzrə aparıcı mütəxəssis
3. Günel Alyar qızı Qədimova - Mütəxəssis
4. Nərmin Zabit qızı İbrahimova - Mütəxəssis
5. Aytən Saləddin qızı Məmmədova - Kompüter operatoru
6. Svetlana Əziz qızı Həsənova - Kompüter operatoru