MALİYYƏ VƏ MÜHASİBAT UÇOTU ŞÖBƏSİ

“Maliyyə və mühasibat uçotu” şöbəsinin iş fəaliyyətinin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə, Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Əsasnamə”sinə, təlimatlara və direktorun əmrlərinə müvafiq olaraq maliyyə işlərini həyata keçirməkdən ibarətdir.

Şöbə institutun maliyyə-iqtisadi fəaliyyətini təşkil edir və həyata keçirir, institutun mühasibat uçotunu və hesabatını təşkil edir və aparır, investisiya proqnozlarını hazırlayır və icrası üzrə zəruri tədbirlər görür, əməyin təşkilinə, əmək normalarına əməl olunmasına, işçilərin sayının iş həcminə uyğunlaşdırılmasına və əməyin ödənilməsinə nəzarət edir və bu sahədə təkliflər hazırlayır, maliyyə-iqtisadi proqnozlarının icrasına nəzarət edir, müvafiq iqtisadi təhlillər aparır, sahənin inkişaflı ilə bağlı təkliflər verir.

Şöbənin əməkdaşlarının siyahısı:
1. Murtuzəli Namaz oğlu Həsənov - Şöbə müdiri
2. Şəlalə Qəzənfər qızı Əliyeva - Şöbə müdirinin müavini
3. Ulduz Asif qızı Vəliyeva - Baş iqtisadçı
4. Nurlana Mehdi qızı Umarova - Mühasib
5. Vüsal Hüseyn oğlu Qasımov - Mühasib